Yabani Kuşların Tedavi ve Reabilitasyonları

İnsanoğlu olarak doğa ile uyum içerisinde yaşamak yerine doğayı katletmeyi seçiyoruz. Yaşam alanı kaybı, bozulması, parçalanması, avcılık, yaban hayvanı kaçakçılığı gibi tehditlerle Dünya’da birçok kuş türü zarar görüyor. Bugün bu kadar çok yardıma muhtaç kuş ile karşılaşıyor olmamız, bunun en net dışa vurumu.

Yaşam alanlarının kaybı, bozulması ve parçalanması hiç şüphesiz en büyük sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Aşırı ve kontrolsüz betonlaşma, ormanların tarım arazisi haline getirilmesi, bozkırların ağaçlandırılması, bataklıkların kurutulması, dere yatağı ıslah çalışmaları, enerji sektörü, çevre ve suların kirliliği, üstyapı çalışmaları, rekreasyon faaliyetleri vb. sebebiyle kuşların üreme, beslenme, konaklama, barınma şansları ve alanları ellerinden alınıyor. Bunun sonucu olarak, bina camlarına çarpmalar, araç çarpmaları, elektrik akımına kapılma, göçte yorgun düşme, üreme başarılarında düşüş, türler arası ve tür içi rekabetlerin artması neticesinde kuşlar üzerinde hastalıkların yayılması ve stres faktörünün olumsuz etkilerinin ortaya çıkmasına bağlı çeşitli durumlarda yardıma muhtaç hale gelebiliyorlar.

 

İster yasal ister kaçak olsun avcılık konusu başlı başına bir tehdit, yaşam alanlarına bu kadar kastettiğimiz yetmezmiş gibi bir de yaşamlarına doğrudan spor, turizm adı altında kastediliyor. Avcılık faaliyetleri sonucunda her yıl göçmen ve yerli kuşlar katlediliyor, hayatta kalmayı başarabilenlerin birçoğu maalesef doğaya dönemeyecek durumda, yaşamak için insana bağımlı bir hale geliyor. İstilacı türlerin baskısı da farkında olunmayan problemlerden biri. Evcil hayvan olan kedi ve köpeklerin bilinçsiz sahipleri tarafından sokağa atılması 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun temel hükümlerinden biri olmasına rağmen, belediyelerce yeterli kısırlaştırma yerlerine yer verilmemesi sebebiyle sokak hayvanı popülasyonunun hızla artması sonucu bu hayvanlar hayatta kalma içgüdüleri gereği başta kuşlar olmak üzere birçok yaban hayvanını öldürmekte, üreme başarılarını azaltmakta ve bu hayvanlarla besin rekabetine girmektedir. Özellikle kuşların üreme dönemleri başta olmak üzere her yıl onlarca yaralı kuş tedavi ve rehabilitasyon desteğine muhtaç hale gelmektedir.

Tüm bunların dışında hiç şüphesiz iklim değişikliği canlı türlerini en fazla etkileyen faktörlerden biri. Ülkemizde de karşılaştığımız kuşların üreme dönemlerinde mevsim normalleri dışında meydana gelen yağışlar, fırtınalar ya da aşırı sıcaklar kuşların dengesini alt üst etmektedir. Ani bastıran kuvvetli dolu, yağmur ve fırtınalar kuşların kuluçka başarılarını düşürm ekte, yavru kuşların yuvalarından düşmesine hatta yetişkin kuşların yaralanmasına sebep olmakta, olağandışı kuraklıklar yaz aylarında kuşların yoğun besin ihtiyacı olduğu bu dönemlerde besin ve su kaynaklarının azalmasına sebep olarak kuşları zor durumda bırakmaktadır. Kısacası kuşların bize ihtiyacı var. Eğer sizler de yardıma muhtaç kuşlarla karşılaşırsanız iletişime geçin elimizden ne geliyorsa yapalım, sizleri yönlendirelim. Bunun için Simurg Kuş Yuvası Derneği veteriner hekimlerin, veteriner teknikerlerinin, ornitolog-biyologların, kuş bakım uzmanlarının bilgi ve deneyimleri ile bu kuşların türlerine yönelik ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmış alanlarda bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştiriyor, onlara ikinci bir şans sunuyoruz. Çünkü doğayı seviyoruz, çünkü kuşları seviyoruz.