Simurg Kuş Yuvası, birçok hizmet veren, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu hizmetler arasında ücretli ve ücretsiz hizmetler bulunmaktadır. Ücretli hizmetler, sahipli papağanların eğitimleri, tedavileri, pansiyon hizmetleri, dadı hizmetleri gibi sahipli hayvanlara uygulanan hizmetlerdir. Ücretsiz hizmetler ise doğada bulduğunuz kuşlar için geçerlidir. Siz doğada yarıma muhtaç bir kuş ile karşılaştığınızda, Simurg Kuş Yuvası’na ulaştırdığınız taktirde hiç bir ücret talep edilmeden tamamen gönüllük esasına dayalı rehabilitasyon süreci üstlenilir.

Evcil ya da doğaya ait bir çok kuşun bakımı, rehabilitasyonu ile meşgulüz. Ve bu kuşların bir takım masrafları olmaktadır. Beslenme, barınma, ısınma, hijyen, veteriner kliniği masrafları gibi. Simurg Kuş Yuvası kendi masraflarını kendisi çıkartıp, dönmesi gereken bir çark gibidir. Dolayısıyla ücretli eğitimler bunun için olmak zorunda.

Verdiğimiz hizmetler şöyle: